• "Пролетта е сърце, от което блика надежда и обувка, наквасена в дъжда."

    When Girls Have Tablets